Aanpassen verzekering na verbouwing

Veel Nederlanders passen inboedel- en opstalverzekering niet aan na verbouwing of wijziging inboedel

Eén op de drie Nederlanders heeft zijn of haar inboedelverzekering niet meer aangepast nadat er wijzigingen hebben plaatsgevonden in de waarde van de inboedel. Bij opstalverzekeringen ligt dit percentage nog hoger, 50% van de verzekerden via de Vereniging van Eigenaren (VvE) heeft na een verbouwing of aanpassing aan de eigen woning de inboedelverzekering niet aangevuld met een eigenaarsbelang. En zelfs bijna 80% van de zelfstandig verzekerden heeft sindsdien de opstalverzekering niet meer aangepast. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van vergelijkingswebsite Pricewise onder 1.000 respondenten van veldwerkorganisatie Panel Inzicht.

Aanpassen verzekering

Hans de Kok, directeur Pricewise: “Veel Nederlanders hebben een inboedel- of opstalverzekering die niet (meer) op maat is. Hierdoor betalen ze óf te veel premie wanneer zij oververzekerd zijn, óf lopen zij een verhoogd risico wanneer zij onderverzekerd zijn. De kans is relatief klein dat je als consument wordt getroffen door een woningbrand of onfortuinlijke weersomstandigheid. Maar als dit wél gebeurt en je gehele inboedel of opstal wordt aangetast, zijn de schadekosten aanzienlijk. Deze kunnen oplopen tot tienduizenden of zelfs honderdduizenden euro’s. Als onderverzekerde consument loop je een groot risico dat je een deel daarvan zelf moet betalen.”

 

Bijna één op de drie heeft inboedelverzekering niet meer aangepast na wijziging inboedel

Vrijwel alle Nederlanders met een huur- of koopwoning hebben een inboedelverzekering (99%). Bij één op de drie respondenten is de waarde van de inboedel veranderd sinds de laatste wijziging van de inboedelverzekering. Toch heeft deze groep daarna niet meer de verzekering hierop aangepast. Bovendien weet één op de vier respondenten niet voor welke waarde zij de inboedel hebben verzekerd of wat überhaupt de waarde is van hun inboedel. De Kok: “Het is belangrijk om de huidige en verzekerde waarde te weten van je inboedel. Alleen dan kun je weten of je niet over- of onderverzekerd bent.”

 

Ruim de helft heeft opstalverzekering niet meer aangepast na verbouwing of renovatiewerkzaamheden

Van de mensen met een koopwoning heeft 85% een opstalverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt alles wat vastzit aan het huis en wat je niet kunt weghalen. De meeste mensen hebben een zelfstandige (eigen woning) opstalverzekering (83%). 17% heeft de opstal van hun appartement verzekerd via de VvE. Bijna de helft van de respondenten heeft zijn of haar opstal tussen de € 150.000,- en € 300.000,- verzekerd.

Bijna de helft van de respondenten heeft wel eens iets verbouwd of gerenoveerd in of aan de woning, zoals de badkamer of de keuken. Slechts één op de vijf van de zelfstandig verzekerde respondenten heeft na de verbouwing zijn of haar opstalverzekering aangepast. Minder dan de helft van de VvE-verzekerden (43%) heeft zijn of haar inboedelverzekering aangevuld met een eigenaarsbelang. Een zelfstandige verbouwing, zoals het uitbreiden van de keuken, valt meestal niet onder de gezamenlijke opstalverzekering van de VvE. Zo’n verbouwing kan worden gedekt door een eigenaarsbelang mee te verzekeren via de inboedelverzekering.

Het kan raadzaam zijn om een garantie tegen onderverzekering op te nemen in de opstalverzekering. Slechts één derde van de respondenten heeft deze garantie opgenomen en 50% weet niet of zij deze garantie heeft. De Kok: “Veel mensen hebben hun opstalverzekering niet meer aangepast na hun laatste verbouwing of renovatie. Daarnaast zijn veel huizen in de tussentijd meer waard zijn geworden. In beide gevallen kan een garantie tegen onderverzekering veel bescherming bieden.”

Aanpassen verzekering na verbouwing

Ook gezamenlijke opstalverzekering weinig aangepast na gezamenlijke verbouwingen via VvE
Ruim de helft van de respondenten die via een VvE een opstalverzekering heeft, heeft gezamenlijk met de VvE verbouwingswerkzaamheden of renovaties laten uitvoeren. Maar bij slechts 43% is daarna de opstalverzekering aangepast. Een kwart van de respondenten (26%) weet niet of dit is gebeurd en één op de drie heeft de verzekering niet aangepast.

 

Zes op tien is nog nooit overgestapt naar nieuwe inboedelverzekering
Bij veel Nederlanders is er iets gewijzigd in de inboedelwaarde, waardoor de dekking vaak niet meer klopt. Toch hebben zo’n zes op de tien respondenten hun inboedelverzekering nog nooit vergeleken en nog nooit een overstap gemaakt. De voornaamste redenen voor hen om niet over te stappen zijn dat zij tevreden zijn met hun huidige inboedelverzekering (61%), liever alle verzekeringen bij één verzekeraar laten (40%) of niet geloven goedkoper uit te zijn met een nieuwe inboedelverzekering (27%).

 

Slechts één op de drie is wel eens overgestapt naar andere opstalverzekeraar
Ondanks dat veel mensen veranderingen hebben aangebracht aan hun opstal, heeft bijna de helft van de respondenten (45%) nog nooit hun opstalverzekering vergeleken. Nog geen één op de drie respondenten is wel eens overgestapt naar een andere opstalverzekeraar. Ook hier worden als voornaamste redenen om niet over te stappen zaken genoemd zoals tevredenheid over de huidige opstalverzekering (53%) en dat men liever alle verzekeringen bij één verzekeraar laat (32%).

 

De Kok: “Prijs en gemak zijn de belangrijkste pijlers voor Nederlanders om wel of niet over te stappen van hun inboedel- en opstalverzekering. Mensen zijn tevreden of laten liever hun verzekeringen onder één dak, terwijl de besparingen op opstal- en inboedel fors kunnen zijn en een groot gedeelte van de verzekeringnemers op dit moment waarschijnlijk onderverzekerd is. Vaak kunnen zij tot zo’n € 150,- besparen op jaarbasis door een nieuwe best passende verzekering af te sluiten. Daarbij is de dekking vaak ook nog eens beter. Wat betekent dat er een hogere vergoeding wordt uitgekeerd bij schade. Er valt dus flink wat te winnen voor veel consumenten.”